15.3.16.

Dreper CIA sine tidligere terror-ressurser for å skjule sine hemmeligheter?

NEO – Is the CIA killing its former terror assets to hide their Secrets

Våpen- og narkotikahandel i Afrika

SouthFront: Arms and Drug Trafficking in Africa

Politibetjenter i Texas sprayer forbipasserende syklister på motorvei

Texas cop ‘pepper sprays’ passing bikers on highway (VIDEO)

Nano-partikler kurerer brystkreft i siste stadie hos mus – gjennombrudd i kreftstudie

Nano-sized particles cure final-stage breast cancer in mice – breakthrough study

Bilal Erdogans kriminelle partnerskap kartlagt

Exclusive: Bilal Erdogan’s Criminal Partnerships Outlined

Eksplosivt: Larry Silverstein tegnet NYTT WORLD TRADE CENTERR i april 2000

BOMBSHELL! Larry Silverstein designed NEW WTC-7 in April of 2000

Saudi-Arabias forferdelige henrettelses-“gilde”: 30 saudiarabere henrettet for å ha kritisert kongen

Saudi Arabia’s horrible execution spree: 30 Saudi citizens put to death for criticizing the king

Algerisk ikke-deltakelse i saudiske kriger mot islamske land

Algerian non-participation in Saudi wars against Islamic countries

SouthFront: Arms and Drug Trafficking in Africa

Folket mot Goldman Sachs

The People versus Goldman Sachs

Israelsk utenriksminister innrømmer å ha hemmelige forhold til arabiske regenter

Israeli foreign minister admits having secret relationship with Arab rulers

Den mest majestetiske i verdenskrigene

The Most Majestic One in The World Wars

Beskjed fra sekretær Kerry til Saudisk kronprins

Message from Secretary Kerry to Saudi Crown Prince

Israel har funnet en ny måte å kjøpe opp jord på Vestbanken

Israel has new ways for buying West Bank lands

Anspent og nederlag med skam i Jemen – Det Saudi-arabiske regime benytter seg av  private militære firmaer

Fraught with defeat and shame in Yemen, the Saudi regime employs private military firms

Breaking: Putin begins withdrawal of Russian Forces from Syria – Update

IS er ikke IS, med Jim Dean og Gordon Duff

ISIS is not ISIS, a Jim and Gordie 3’fer

Syria in May, Russian Air Force to Ireland

International Military Review – Syria–Iraq, Mar. 14, 2016

Psykoanalyse, illuminati og seksuell frigjøring er konsentriske sirkler (Del I)

Psychoanalysis, the Illuminati, and Sexual Liberation Are Concentric Circles (Part I)

US 9/11 court ruling against Iran ‘bizarre, outrageous’: Scholar

Interview – Russia has evidence of Turkish forces on Syrian soil

14.03.2016 Crisis News

North Korea’s miniaturised nuclear warhead could be gamechanger

Donald Trump and Free Speech

The Blood of Christ – Hemorrhagic Fever, Expendable Humans and Bacteria Gone BeZerk, Paint It Blue…

Obama innrømmer at Veterans Today hadde rett angående gassangrepene i Syria

Obama admits VT was right on Syrian gas attacks                                                            

Chuck Hagel brought us right to the edge of a major Mideast war on bogus Intel

 

 

 

 

 

 

 

 

Uri Avnery – Den store BDS-debatten

Uri Avnery – The Great BDS Debate

Red Planet Reconnaissance: Watch 10yrs of Mars Exploration

Congress, VA mull multiple options to fix broken veterans’ care program

Sunni-muslimenes religiøse meninger forhindrer dem i ekstremisme og samarbeid med IS

Sunnis’ religious beliefs prevents them from extremism and working with ISIS

IS og Tyrkia utveksler 150 soldater

ISIS and Turkey Exchange 150 militants

Clinton Fades, Trump Implodes And Bernie Shines

Israel havner høyest på listen over fattigdoms- og lønnsulikhetsnivå  blant OECD-land

Israel has the highest poverty rates and income inequality among OECD Member States

En kongelig skandale: Saudisk kronprins bønnfaller det franske presidentskap om å dekorere ham med Frankrikes høyeste medalje

A royal scandal: Saudi crown prince implores the French presidency to accolade him with France’s highest medal

PRESS TV: Mike Harris, Syria presidency red line in Geneva talks

Short End Of The Stick with Mike Harris: Dr. Preston James is the guest

Conspiracy theorist to rock star: Don’t fear the truth!

MSM, endelig: “Styres Tyrkia av en tyrann?”

MSM, Finally: “Is Turkey Ruled by a Tyrant?

Breaking: Ivory Coast hotel shooting: Gunmen ‘open fire and kill 11’ in Grand Bassam beach resort

South Front: North Africa Observer Mar 1-7 2016

Mystisk EU-organisasjon, EPICS, virker å være “ovenpå” ting

Mysterious EU Organisation ECIPS seems to be on top of Things

Iran sender medisinsk team til Irak for å undersøke ofre for IS’ kjemiske angrep

Iran Sends Medical Team to Iraq to Examine Victims of ISIL’s Chemical Attacks

Amerikas luftforsvarsoverlegenhet går raskt i oppløsning

America’s Air Supremacy Is Fading Fast

Syria’s Downed MiG-21: How Russian Aircraft Will Defend Themselves

Nurse sacked after disabled patient blinks ‘sexual abuse’

Ny fokus på “ekstrajuridiske” drap ved bruk av CIA-styrte droner

 Refocus on Extrajudicial Killings through CIA-operated Drones

Russia Defense Report: The Anti-Missile Shield

Baghdad krever hevn: USA-støttede soldater har gjort kjemiske angrep i Irak, Syria og den kurdiske del av Tyrkia

Baghdad Demands Revenge: US Backed Fighters Using Chemical Attacks in Iraq, Syria, Kurdish-Turkey

This is Wolf Country now… Sort of in defense of Donald J. Trump

Helt utrolig: New York Times, Washington Post og National Public Radio tror på konspirasjonsteori!

You Can’t Make This Stuff Up: New York Times, Washington Post, and National Public Radio Believe in Conspiracy Theory!

Slaktede kurdere, stjålen olje… IS har kanskje aldri funtes engang

Slaughtered Kurds, Stolen Oil, there may never have been an ISIS at all…

Iran’s political maneuvers after the Parliamentary election

Islamsk Iran: en garanti for stabilitet i Midtøsten

Islamic Iran: a guarantee for Middle-East stability

Neokonenes raserianfall ved synet av Trump: USA-hauker er redde for å bli irrelevante

Neocon hissy fit over Trump: US hawks are afraid of becoming irrelevant

Paris terroren: Bataclan sikkerhetsteam – anklaget av Eagles of Death Metal – kobles til Israel

Bataclan security team – accused by Eagles of Death Metal – linked to Israel

Ble Putins tidligere pressesjef myrdet i Washington?

Was Putin’s former press minister murdered in Washington?

Er dette den mest undertrykte nyhethistorie noen gang?

Is this the most important suppressed news story of our time?

Global Aspirations: China Mulls Network of Overseas Naval Bases

Syrian FM red line – Only Syrians will decide Syria’s future

Den Utrolige Tyrkeren – 1958-dokumentar

The Incredible Turk – 1958 documentary

Tyrkia betaler kurdere 200 millioner dollar, men for hva?

Turkey Pays Kurds $200m But For What?

Fønix-programmet: Innehar NSA guddommelige krefter?

The Phoenix Program

Does the National Security Agency Possess Divine Power?

Jeff Rense & Gerald Celente – The Presidential Reality Show

https://www.youtube.com/watch?v=TAH6klFQwiM

DARPA bruker 62 millioner dollar på militære cyborger

DARPA Spending $62 Million On Military Cyborgs

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s