Flere nyheter 31.3.16.

En russisk soldats heroiske offer i kampen mot IS

Gloria in excelsis Deo: A Russian Soldier’s Heroic Sacrifice

Gloria in excelsis Deo: A Russian Soldier’s Heroic Sacrifice

prochorenko1

VTs byråsjef avslører georgisk våpenhandel

NEO – VT Bureau Chief exposing Georgian weapons trafficking

 

SouthFront: Syria & Iraq battlespace, Apr. 1, 2016

Mer enn 125.00 veteraner nektet trygdeutbetalinger av Veterans Affairs – viser rapport

Over 125,000 veterans denied benefits by the VA – report

1.04.2016 Crisis News

Donald Trump har offisielt blitt en agent for den nye verdensorden

Donald Trump Has Officially Become a New World Order Agent

Dette er ulveland nå -merkeligheter og indikatorer

This is Wolf Country Now – Oddities and Indicators

IS blir sett på som en voksende trussel mot kanadiske fredsforhandlere i Sinai

ISIS seen as growing threat to Canadian peacekeepers in Sinai

Barzani Kurds Outed by VT Forced to Cut Off ISIS Oil

Den syriske hær starter gjenoppbyggingen av Palmyra militære flyplass

Syrian Army Starts Reconstruction of Palmyra Military Airport

Jemen: USA mislykkes i forsøk på å redde IS-leder

Yemen: US Fails in Rescue Attempt for ISIS Leader

Febrilsk syndebukkleting pågår fortsatt:

“Federal District Judge of New York, George Daniels, ordered Iran to pay compensations to the families of victims of the terrorist attacks claiming that Iran had failed to prove that it was not involved in the organization of the attacks on the Twin Towers. Why Iran? Why not Malaysia or Papua New Guinea, for example?”

“After September 11 attacks, the USA did not bring any charges against Iran. The US authorities accused Iraq and Afghanistan of the terrorist attacks. The attacks were used as a reason for the invasion.

Les resten:

Americans to hold aliens accountable for 9/11 attacks

Masked men NOT facing Mecca

by Katherine Frisk1-Israel-ISIS-MossadIn a recent article Alex Lantier writes:As NATO officials sought to use ISIS militias and terror attacks to oust Syrian President Bashar al-Assad, and to discredit Assad’s accusations that they were supporting terrorists in Syria, they ignored mounting signs that ISIS was developing a broad terror network in Europe. This reckless policy led to substantial infighting inside the intelligence services, which was however hidden from the public.

Intelligence Agencies Infighting, Origins of Brussels, Paris Attacks

Tysk og fransk våpensalg til IS i Kurdistan

German and French arms sales to Isis in Kurdistan

weaponsGerman medium weight weapons once sold by the German Defense Ministry to Kurdistan, is now sold to Isis by dealers.Tyske middels tunge våpen en gang solgt av Tysk Forsvar til Kurdistan, selges nå til IS-forhandlere.

 

 

German and French arms sales to Isis in Kurdistan

Egyptian Religious and academic figures criticize Qardawi

Felles tyrkisk-saudisk militæroperasjon mot Russland på Krim, Ukraina

saudi-turkey

In a meeting in Turkey mid last Feb, talking about current events in the region, Afuk Olutas, the SETA strategic studies center senior analyst said: we must attack Russia with our practical operations

 

 

Turkish-Saudi joint project for military operations against Russia in Crimean Ukraine

Israelsk utenriksdepartement -stabskomitemedlem:

Statsdepartementet i Israel kollapser

Israeli foreign ministry staff committee chair: The state department is collapsing

Kommandør ved Guantanamo siktet for å ha solgt buksedresser til IS

Guantanamo Commander charged with selling jumpsuits to ISIS

Assad sier at føderalisering av Syria er mulig

Interview – Assad says federalization of Syria impossible

FIVE MILLION ‘TRUMPETERS’ TO CLOSE DOWN CONVENTION

BBC-dokumentar fra 1992 om Gladio er like relevant i dag

Da NATO terroriserte sitt eget folk for å spre frykt for Sovjetunionen

When NATO terrorised it’s own people to spread fear of the Soviet Union

Denne BBC-dokumentaren fra 1992 tar et dypdykk på NATO -operasjonen Gladio med sine hemmelige terrorceller spredd over hele Europa. Gladio var opprinnelig tenkt som en hemmelig hær for å bekjempe den sovjetiske “femte kolonne” under den kalde krigs dager i Vest-Europa. Men det ble til noe helt annet og resulterte i utallige terroristhandlinger så som den forferdelige bombingen av togstasjonen i Bologna.

This BBC documentary  from 1992 gives a in-depth look at the NATO Operation Gladio with its secret terror cells spread across Europe. Gladio was originally intended as a secret army to combat a Cold War-era Soviet ‘Fifth Column’ in Western Europe. However, it became something rather different and resulted in numerous terrorist incidents such as the horrific bombing of Bologna train station.

BBC Documentary from 1992 on Gladio remains relevant today

Den gang Tyskland tok kristendommen tilbake til Sovjetunionen

When Germany returned Christianity to the Soviet Union

Benjamin Netanyahu fortsetter med sitt moralske forfall

Benjamin Netanyahu Continues to Morally Fall Apart

Egyptian hieroglyphics digitally restored to former psychedelic glory (VIDEOS)

SouthFront: Military situation in Eastern Ukraine, Mar. 31, 2016

“Sløsing”: DEA og Pentagons “kampen mot narkotikafly” til 86 millioner dollar som aldri fløy

‘Wasteful’: DEA and Pentagon’s $86mn drug plane that never flew

RT-beviser: Tyrkia raner verdens antikviteter hjulpet av IS

RT Proof: Turkey Loots World’s Antiquities Aided by ISIS

Assad sier at Erdogans hær kjemper i Syria

Assad says Erdogan’s army fighting in Syria

Russisk soldat som kalte ned luftangrep over seg selv mens han var omringet av IS er en helt

Russian soldier who called airstrike on himself while surrounded by ISIS is hero

North Korea: Real Goals amid the Nuclear Program

Israel’ new opportunities in the region

Taliban’s Split, Peace and War

Rundt 72% av israelerne mener at deres regjering er korrupt

Some 72% of Israelis feel their government is corrupt

Pentagons hemmelige spill i Syria

Pentagon Secret Game in Syria

Egypt Strengthens National Security

Jøder har uinnskrenket rett til å praktisere sin relgion i Azerbaijan (mens landet fører krig mot kristne Armenia)

Jews’ absolute freedom to practice religion in Azerbaijan

Tysk kansler-vararepresentant: Wahhabisme er roten til IS og vestlige land må være årvåkne overfor saudi-arabiske bevegelser

German Chancellor Deputy: Wahhabism is the root of Isis and Western countries must be sensitive about Saudi movements

Erdogan har underlagt seg Europa ved å bli en transittstasjon for terrorister inn til det europeiske kontinentet

Erdogan has subordinated Europe with terrorists transit

Satan kom, Satan så og en sivilisasjon ble til ruiner

Satan Came, Satan Saw, and a Civilization Falls into Ruins …

TRUTH JIHAD: 9/11 family member Matt Campbell seeks inquest into brother Geoff’s Death

Report Finds Sharp Increase in Veterans Denied V.A. Benefits

Hvorfor har sionistregimet invitert Tyrkia til Gaza?

Why has Zionist regime invited Turkey to Gaza?

Pentagon blåser opp “den russiske bjørn -trussel” atter en gang

97C53A49-C456-4DF8-B306-8106BE602FE1_mw1024_s_n

 

Pentagon to restore Obama’s troop cuts in Europe to address Russian aggression

…from The Guardian-US

 

 

[ Editor’s Note: This is a strange article, written quite clearly as a Pentagon unilateral decision to reverse Obama troop pull downs in Europe, which is under no increased threat at all, as part of his shifting priorities of other foreign concerns like the Asia Pivot.

Pentagon hypes the Russian bear threat once again

Briter MÅ få vite hvor mange muslimer det er som oppholder seg i Storbritannia

Britons MUST Be Told How Many Muslims Are In UK

Brüssel, atter et kapittel i NATOs Gladio-strategi?

Brussels Another Chapter In NATO Gladio Strategy?

Amerika blir gradvis ikke-hvit

America Rapidly Becoming Non-White

Roberts – Hvordan de hjernevasker oss

Roberts – How They Brainwash Us

Okkuperingen av det amerikanske sinn

The Occupation Of The American Mind

20 måter å tale med dobbel tunge på i moderne propaganda

20 Doublespeak Terms in Modern Propaganda

USAs regjering ønsker kontroll over hvordan og hvor du bor

US Govt Wants Control Over How, Where You Live

Pentagon advarer om drapsrobottrussel

Pentagon Warns Of Killer Robot Threat

Fengsel for å ta skjermbilde med telefonen din

Jail For Taking A Screenshot With Your Phone

Stater bruker “smart-lys” -systemer for å skape en nasjonal biometrisk og bildatabase

ved bruk av LED-lys

States are using “smart” lighting systems to create a national biometric and vehicle database

A company called Sensity Systems is using “smart” LED lighting to set up a national surveillance network.

‘Smart’ Lighting To Create Natl Biometric & Auto Database

Fire kritiske beskjeder til massene

Four Critical Messages For The Masses

21 Generals Lead An ISIS War The US Denies

 Kristensionisme er en mektig løgn og et lovlig svindeforetak

Christian Zionism A Monumental Lie & Legal Racket

Kjent israeler hjalp FBI å hacke seg inn på iPhone (i forbindelse med drapene San Bernadino)

Israel’s Cellebrite Helped FBI Crack iPhone

Island – der skurkaktige bankfolk fengsles

Iceland – Where Bad Bankers Go To Prison

Klimaingeniørkunst og regional værmodifikasjon

ISIS ‘Dept Of Artifacts’ Exposes Antique Trade Via Turkey

Medias angrep på Russland er tilknyttet amerikanske ledere

Media Attacks On Russia Connected With US Leaders

USA, thailandske menneskerettigheter og saudiske halshuggere

US, Thai Human Rights And Saudi Head Choppers

Planet 9 – årsaken til forrige masseutryddelse på jorden

Planet Nine – Cause Of Past Mass Earth Extinctions Earth

Jeff Rense med Uriarte & Torres – UFO-ET -møte i Nord-Californias ørken

Jeff With Uriarte & Torres – UFO-ET Encounter In NoCal Forest

33 prosent av USAs befolkning tjener ikke nok til å dekke sine grunnleggende behov

33% In US Don’t Earn Enough To Cover Basic Needs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s