Nyheter 1.4.16.

Bruni, Texas: hvor vannet kommer med åtte ganger høyere arsenikknivå enn grensen føderale myndigheter har bestemt

Bruni, Texas: where water comes with arsenic at eight times the federal limit

Saturns måne kan være yngre enn dinosaurene

Moons of Saturn May Be Younger than Dinosaurs

Månen spiller en viktig rolle i å vedlikeholde jordens magnetiske felt

Moon May Play Major Role in Maintaining Earth’s Magnetic Field

Krigen i dag, 3. april, 2016

The War Today, April 3, 2016

Forventningene ikke oppfylt: New York Times stempler Ukraina som en “korrupt hengemyr”

Disappointed Expectations: New York Times Brands Ukraine as ‘Corrupt Swamp’

Nytt britisk imperium? Storbritannia gjenoppretter militærbase øst for Suex

New British Empire? UK to re-establish military bases east of Suez

Saudi Arabia to set up $2tn mega-fund for post oil era

Russia testing 6-Mach Zircon hypersonic missile for 5G subs – reports

John McCain mottok penger fra terrorregimet Saudi-Arabia

There is no way that New World Order agents can put their contradictory statements together. Any person with an ounce of rational sense can see that the diabolical system is not compatible with reason at all.

Erdogan thugs make a fool of him in Washington

Exclusive: Pakistan-Iran Sensibilities

Hva som ligger bak Nagorno-Karabakh bråket mellom Armenia og Azerbajdsjan:

What’s Behind Nagorno-Karabakh Row Between Armenia and Azerbaijan

Ungarn påstår at Europa har 900 “Styr unna!” -soner drevet av terrorister

Hungary Claims Europe Has 900 “No Go Zones” Run By Terrorists

Helten i Palmyra

Russia Defense Report: The Hero of Palmyra

Israels lange og skitne dans med arabiske regimer

Uri Avnery – Israel’s long dirty dance with the Arab regimes

Uri Avnery – Israel’s long dirty dance with the Arab regimes

Sheikh Ahmed al-Tayeb: Sunni and Shia are the two wings of Islam

Falsk flagg -advarsel oppgradert til rødt! Neokoner flykter

False flag alert raised to red! Neocons running scared

Nuclear 9/11 coming?

False flag alert raised to red! Neocons running scared

IS styrket av Qatar i Jemen

Nødhjelp er ikke lenger hva det var ment å være

Isis strengthened by Qatar in Yemen

ISIS-Execution

Qatar Charity Institute director Yusef Al-Kuwari announced this institute has assigned $100 million to cover Yemeni people’s humanitarian needs.

According to this report, after announcing Qatari humanitarian aid to the people of Yemen on the sidelines of the conference in Doha, Al-Kuwaridid not specify that this charitable assistance to the Yemeni people is actually going to strengthen Isis like the charity donated by the Emir of Qatar to the people of Syria. Al-Kuwari made no comments as to who will be awarded this aid among different groups.

Les resten:

Isis strengthened by Qatar in Yemen

Agent Orange benefit screening process scrutinized in Congress

Deres radioaktivitet denne uke, rapport 47, 48, 49 og 50

Your Radiation This Week No 47, 48, 49 and 50

 

Det er farlig og dumt å fortsette å bygge kjernekraftverk

Dangerous & Dumb To Keep Building Nuclear Plants

Ti radioaktive ulykker de aldri fortalte dere om

10 Radiation Accidents They Never Tell You About

Baal-tempel “innvielse” i New York samme dag som blodofringene brukte å finne sted

NYC Temple Baal ‘Dedication’ Same Day As Blood Sacrifice

Baals tempel settes opp i New York den 19. april

Temple Of Baal In New York Going Up On April 19

Patrioter eller mansjuriske kandidater?

Patriots Or Manchurian Candidates

Folkemordet på den hvite arbeiderklasse

Read – White Working Class Genocide

Mer enn 50 IS-supportere jobbet med bagasje i Brüssel

50+ ISIS Supporters Working Baggage At Brussels

Arbeidsleder innen helsevesenet ba sykepleiere ta livet av pasienter for økonomiens skyld

Healthcare CEO Told Nurses To Kill Patients For Profit

Den saudi-israelske allianse

The Saudi Israeli Alliance

Muslimske EU-mødre koster Storbritannias helsevesen 1,3 milliarder pund

THE soaring number of babies born in Britain to mothers from other European Union countries has cost the NHS well over £1billion in the last 10 years in maternity care alone, it was estimated yesterday.

EU Muslim Mothers Cost UK NHS £1.3 Billion

Why Is Britain’s Steel industry In Meltdown?

Special Agent For OR Standoff Linked To Bundy Ranch

MD Appeals Court – No Stingrays Without A Warrant

The Transgender – Normalizing Mental Illness

San Francisco – $400/mo To Live In A Living Room Box

Black SF Student Attacks White Over ‘Cultural’ Dreadlocks

“Vær så snill, skyt meg ikke…” – Politimann henretter ubevæpnet far

‘Please Don’t Shoot Me’ – Cop Executes Unarmed Dad

Jesus var en israelitt…IKKE en jøde

Jesus Was An Israelite…NOT A Jew

Jesus var ikke en jøde, verken av religions- eller opphavsmessig

Jesus Was Not A Jew, Either By Religion Or Ancestry

Gurkemeie styrker immunforsvarets kamp mot resistent tuberkolose-smitte som det ikke lenger finnes medisiner mot

Turmeric Stimulates Immune Fight vs Drug Resistant TB

FSB-CIA har ansvar for ukrainske sikkerhetsstyrker

FSB -CIA In Charge Of Ukrainian Security Sevices

Karaktertrekk og ferdigheter det er vanskelig å finne i krisetider

Character traits and skills that are hard to find during a crises

boss leader slaves

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s