Obama brukt av Gud til å oppfylle et vers

Obama har sørget for at snart må alle som mottar trygdeytelser ha chip for å “identifisere” seg. Det er viktig for å bli kvitt alle skumle “flatlus” som er imot å identifisere seg på en “idiotsikker” måte av religiøse årsaker.

Police officers, military, even garbage men will all be required to have the RFID chip by the end of next month or face termination from their jobs…`

RFID Chip Now Being Issued In Hanna, Wyoming As Part Of ObamaCare plan

Here We Can See The Size And Shape Of The Exciting New RFID Chip (Hanna, WY) – The “Obamacare” RFID chips are currently being given a test run on the proud and patriotic citizens of Hanna, Wyoming. Over the last two weeks a special piece of legislation has been passed making it mandatory for anyone who receives welfare or any other form of government assistance to be implanted with these new identification chips. Even select government employees and officials have been ordered to receive the sub-dermal device, which is typically implanted in the fatty tissue of an individual’s buttock. Police officers, military, even garbage men will be required to have the RFID chip by the end of next month or face termination from their jobs. During the beta testing stage of this amazing technological development many news outlets have remained silent, – See more at: http://nationalreport.net/rfid-chip-now-being-issued-in-hanna-wyoming-as-part-of-new-obamacare-plan/#sthash.e3JBAl9R.dpuf

(Kobberdel av riskornchipet)

RFID Chip Technical Info


The Real Mark of the Beast isn’t the RFID Chip… it’s just the beginning (Nicholson1968)

Johannes Åpenbaring 13

Da så jeg et dyr stige opp av havet. Det hadde ti horn og sju hoder og en krone på hvert horn. På hodene stod navn som var en spott mot Gud.  2 Dyret jeg så, lignet en leopard, men hadde føtter som en bjørn og gap som en løve. Draken gav det sin kraft og sin trone og stor makt.  3 Et av dyrets hoder så ut som om det hadde fått banesår, men det dødelige såret ble leget, og all verden undret seg over dyret og fulgte det.  4 Folk tilbad draken fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: «Hvem er som dyret, og hvem kan kjempe mot det?»
5 Det ble gitt dyret en munn som kunne tale store og bespottelige ord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder.  6 Da åpnet det munnen for å spotte Gud og begynte å håne hans navn og hans bolig, ja, alle som bor i himmelen.  7 Det fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over hver stamme og hvert folk, hvert tungemål og hver nasjon.  8 Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret, alle som fra verdens grunnvoll ble lagt, ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet, som ble slaktet.  9 Den som har ører, hør dette! 10 Den som skal i fangenskap, han må gå i fangenskap! Den som skal drepes med sverdet, han må dø for sverd! Her gjelder det at de hellige holder ut og har tro.
11 Da så jeg et annet dyr; det steg opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drake. 12 All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret etter oppdrag fra det første. Det får hele jorden og dens folk til å tilbe det første dyret ? det som hadde fått sitt banesår leget. 13 Det gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk. 14 Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage en billedstøtte til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til. 15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne tale, og til å la drepe alle som ikke tilbad dyrets bilde. 16 Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet. 18 Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.

Luther Vandross – Little Miracles Happen ever day

http://bobdylan.com/songs/man-peace/

Takk, Obama, med fredsprisen i hånd må De vel føle at De har nådd deres mål?

Hjertelig hilsen fra

en snart dau kristen som nekter å identifisere seg på kommunistenes “idiotsikre” måte.

 

Sensurerte nyheter, del 28

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s