Sensurerte nyheter, del 24

Jeff Rense & Robert Morningstar – History repeats itself – Historien gjentar seg

Hvis man skulle bannlyse muslimer som innvandrere (som var gjort allerede flere titalls år siden i USA) på grunn av deres politiske tro så hvorfor da ikke bannlyse jødedommens tilhengere? Hvis ikke blir det urettferdig. To veldig viktige innlegg om sammenhengen mellom islam og jødedom (man kan sette likhetstegn):

Abrahams Farao var ikke konge i Egypt

Abraham’s Pharaoh was not King of Egypt

“Pharaoh’ in the Abraham story, as well as that Moses and Joseph spoke of is not the king of Egypt as millions over hundreds of years have been made to believe”

“Judaism and its Israelite stories of militant raids are as genuinely Arabian as Islam and its tales of holy wars and Jihad”

Abraham’s Pharaoh was not King of Egypt

Her ser dere noen av de skriftstedene som Bibelen og Koranen har til felles:

Yes, Putin: They’re Going To Realize What They’ve Done 

Når det gjelder det at jesuitter og Vatikanets kjortelkledde prester (i rosa og lilla, farger som er nevnt i Bibelen, i Johannes Åpenbaring i forbindelse med Skjøgen), så er det interessant. Men byen “Sodoma og Egypt” er Jerusalem, ikke Roma. Alle profetenes (Det gamle testamentes) blod ble funnet der, og Jesus endte jo også sine dager der i omegnen, på Golgata (hodeskallehaugen). I Roma er det en god del apostler og kristnes blod som roper opp fra bakken, selv om Vatikanet og deres talsmenn selvsagt benekter historien. For det andre er det ikke særlige mye semittisk blod igjen i verden, da de fleste “jøders” blod er khazarisk, noe den israelske forskeren har bevist gjennom sin DNA-forskning, så at kongehusene i Europa virkelig er av semittisk blod betviles av ekspertene, men verden er full av eksperter. Derimot har Preston James og Texe Marrs satt seg inn i temaet, og hvem det er som egentlig har inntatt Vatikanet (khazarer, akkurat som i Israel), og hvem det ekte “Babylon” er, som går på tvers av alle landegrenser; det vil si Babylon, forenes over hele verden og nasjonenes grenser er ubetydelige, for de jobber sammen bak kulissene, for en felles sak (verdensherredømme, med Jerusalem som hovedstad), i henhold til Texe Marrs. At USA og Storbritannia skulle være “de to vitner” er jo en ganske ny variant, men hvem har mest rett? Guttene ved talerstolene som påstår at det er Moses og Elia som skal stå i Jerusalem og profetere, bli drept men stå opp igjen (våkne til liv) for så å straffe jorden på den måten at alt det de sier skjer? (Les selv i Johannes Åpenbaring om de to vitner) som står i byen Sodom og Egypt (Jerusalem). Hvilke av USA og Storbritannias “hellige menn” kvalifiserer best til å være vitner, og hva er våpnene de skal straffe jorden med fra Jersalem (jeg snakker her om artikkelen “Yes, Putin: They’re going to realize what they’ve done). Du kan ha rett, du kan ta feil.

Texe Marrs har satt seg inn i hvordan Illuminati-gjengen allerede var aktiv allerede den gang USA ble til, så hva “er” egentlig USA og dets lover? Kristendom? Hvorfor nevner ikke Jeff Rense og Robert Morningstar jødedommen (opplyst kommunisme, frimureri, jødedom, som Texe Marrs allerede har satt seg inn i, i “Mystery of Babylon the Great”) som er avslørt? Man bør stille samme krav til “jøder” (jødedommens disipler) som til muslimer (Koranens disipler), og til gammeltestamentlige kristne (“Judeo-Christians”, som Bill O’Reilly stempler alle kristne som, og selv er han katolikk). Jødedommen er den gamle pakt (pluss Talmud og Kabbalah), mens kristendommen er Det nye testamente. Jesus var ikke-voldelig, og kjempet ikke for et rike her på jorden, men for et himmelsk rike. Guds rike er kommet mitt iblant dere. Det er et åndelig rike, hvor inngangsbilletten er å tro på det Jesus sier.

Utdrag fra Texe Marrs artikkel (link nedenfor)

Dr. Eran Elhaik

Dr. Eran Elhaik

In late 2012, yet another Israeli-born scientist, Dr. Eran Elhaik, of the McKusick-Nathans Institute of Genetic Science, Johns Hopkins Medical University, published his research in The Journal of Biology and Evolution. Considered by geneticists worldwide as the “definitive study” and peer-approved, this authoritative research confirmed Dr. Oppenheim’s earlier findings and went even further.

“There are no blood or family connections among the Jews,” reported Dr. Elhaik. “The various groups of Jews in the world today do not share a common genetic origin. Their genome is largely Khazar.”

“Whatever Israelite blood the Khazar Jews have,” added Dr. Elhaik, “is miniscule.”

Like Dr. Oppenheim, Elhaik’s research connected today’s Jews to the Turkic clans of Khazaria, in the Russian Caucasus.

The facts are: Israel and America are populated by people saying they are Jews who are not Jews! They are Khazarian. When Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu claims, “God gave this land to our Israelite forefathers,” he is not telling the truth. When today’s Khazar Jews say they possess the land of Israel as a divine right, they are sadly mistaken.

Les resten:

DNA Unearths Stunning Secret: JEWS ARE KHAZARS!

 

Gog, Magog, and the Scroll of Bush

Texe Marrs … “And I will send a fire on Magog, and among them that dwell carelessly in the isles: and they shall know that I am the Lord. … The Scroll declared that he, Bush, is none other than the prophesied Gog, of the land of Magog; that is, …

The Matrix of Gog – Power of Prophecy

Texe Marrs … Son of man, set thy face against Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech …. Gog, From Magog, Demon King of Khazaria and Its “Jews”.

Power of Prophecy: Matrix of Gog (The): From the Land of …

Bestselling Books by Texe Marrs … The Matrix of Gog – From the Land of Magog Came the Khazars to Destroy and Plunder: Has Gog, from Magog, …

‘The Matrix Of Gog’ Texe Marrs w/ Deagle 4.24.14 – YouTube


Preston James PhD

The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia …

8. mar. 2015 – By Preston James, Ph.D on March 8, 2015 … We now know that the Khazarian Mafia (KM) is waging a secret war against America and …

The Khazarian Mafia (Part II) Updated | Veterans Today

25. apr. 2015 – By Preston James, Ph.D on April 25, 2015 … by Preston James and Mike Harris. The Khazarian Mafia (KM) is a worldwide Organized Crime Syndicate ….. but you are ignoring the Vatican Roman Cult of death that usurped the …

America, Khazarian Mafia Vassal State and Israeli occupied …

14. apr. 2015 – Ever since America was invaded by the Rothschild Khazarian Banking Mafia in 1913, … by Preston James and Mike Harris, Editors …… Yes, the Rothschilds were initially the Vatican’s Bankers and also the hofjuden (Court …

The Khazarian Mafia’s Globalist NWO Agenda to destroy …

2. nov. 2015 – By Preston James, Ph.D on November 2, 2015 … a separate nation from England that has its own diplomats and pays no taxes like the Vatican.


Mange trangsynte kristne tror at Russland og Putin (eller andre russere) er noen “demoner” som skal angripe “Guds hellige folk”, men har ikke fått med seg dagens DNA-forskning, og heller ikke at “det hellige folk” som er bosatt i Israel i dag er khazarer, som betyr at “russere” (khazarer, tyrkere, mongoler, europeere) allerede er bosatt der og har inntatt landet. Kristne ser ikke skogen for bare trær.

Alle prøver å frelse andre fra de som tror feil, og hvor mange som blir “frelst” (reddet), vil tiden vise, når Livets Bok åpnes.

IS-terror får kirkeleder til å sette spørsmålstegn ved Guds eksistens

ISIS terror causes Church leader to question God’s existence

Hvem etterforsker den globale krig?

SouthFront: Who Instigates the Global War


Russia Reportedly to Send Around Dozen Fighter Jets to Syria

This Thanksgiving, Erdogan is the turkey

THE AIR-NAVIGATOR OF THE SU-24

SYRIA-IRAQ BATTLESPACE, NOV. 25, 2015

Russia Cites US Violation of Flight Memorandum in Turkish Air Piracy

Madison Gets Federal Help To Provide Housing For’Homeless Veterans

Angående kirkelederen (ISIS terror causes Church leader to question God’s existence)

Rabbi Maimonides

Rabbi Maimonides

The most respected rabbi of all time is undoubtedly Maimonides, a Talmudic scholar who lived in the 12th century. His 3-volume book, Guide for the Perplexed, is popular among Jews to this very day. What to know is that Maimonides’ talmudic teachings are thoroughly bigoted and racist.

In book III, chapter 51 of Guide for the Perplexed, the incomparably wise rabbi tells readers that two categories of people are so miserably inferior that, in his opinion, they are below human and are not much higher as a species than the monkey:

“Some of the Turks (i.e. the Mongol race)… and the Blacks… their nature is like the nature of mute animals… they are not on the level of human beings, and their level among existing things is below that of a man and above that of a monkey, because they have the image and the resemblance of a man more than a monkey does.”

Now the humorous thing about Maimonides’ view is that it has now been discovered that virtually every “Jew” alive today comes from the Turk/Mongol family. The ancestry of those who claim to be “Jews” today can be traced directly back to Khazaria, a Turkic/Mongol nation. None are descendants of Israel. So, does this not make the Jews just one step, or one level, above the monkey?

Les resten:

Famous Rabbi, Maimonides: A Racist and a “Self-loathing Jew”

A Higher Calling

 

 

http://www.texemarrs.com/032005/a_higher_calling.htm

Begrunnet og bevist ut fra Bibelen her:

TEXE MARRS – Prophetic Secrets of Earthly Jerusalem (Part 1) – City of the Great Serpent – 8-8-15

TEXE MARRS – Prophetic Secrets of Earthly Jerusalem Part 2 – City of the Great Serpent 8-15-15

http://www.texemarrs.com/ http://www.texemarrs.com/popcast.htm

Jeff Rense & Christopher Jon Bjerknes – Einstein The Liar & The Zionist Plot

Albert Einstein var en rasist og en løgner & sionistsammensvergelsen

Løgneren Einstein og sionistplottet

https://www.youtube.com/watch?v=KueotxBFspc
#Verdensregjering #Rasisme #Israel #Palestina #Kommunisme #Herzl #Sionisme #Tyrkia #Tyskland #Globalisme #Flyktningepolitikk #Innvandringspolitikk


Johannes Åpenbaring 11

Tempelet og de to vitnene

Jeg fikk nå en målestang som lignet en stav, og det ble sagt til meg: «Reis deg og mål Guds tempel og alteret, og tell dem som tilber der!  2 Men forgården utenfor tempelet skal du ikke ta med, den skal du ikke måle. For den er overlatt til hedningene, og i 42 måneder skal de trampe ned den hellige byen.  3 Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sekkestrie, til å profetere i 1260 dager.»  4 Dette er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens herre.  5 Om noen vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på fiendene deres. Ja, slik skal den som vil skade dem, dø!  6 De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de er profeter. De har makt til å gjøre vann til blod og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.
     7 Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem.  8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.  9 Mennesker av mange folk og stammer, tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem. 10 Og de som bor på jorden, skal glede og fryde seg over deres skjebne og sende hverandre gaver. For disse to profetene hadde vært en plage for dem som bor på jorden.
11 Men etter tre og en halv dag kom det livsånde fra Gud i dem. De reiste seg opp og sto på føttene, og alle som så dem, ble grepet av stor frykt. 12 Da hørte de en høy røst fra himmelen som sa til dem: «Stig opp hit!» Og de steg opp til himmelen i en sky, midt foran øynene på sine fiender. 13 I samme stund kom det et stort jordskjelv. En tiendedel av byen raste sammen, og sju tusen mennesker ble drept i jordskjelvet. De som var igjen, ble slått av redsel og ga himmelens Gud ære.
14 Det andre veropet er nå over. Men se, det tredje veropet kommer snart.
Den sjuende basunen
15 Den sjuende engelen blåste i basunen. Da hørtes det i himmelen røster som ropte høyt:
«Herredømmet i verden tilhører nå
vår Herre og hans Salvede,
og han skal være konge i all evighet.»
16 De tjuefire eldste som sitter på sine troner for Guds øyne, kastet seg ned med ansiktet mot jorden, tilba Gud 17 og sa:
«Vi takker deg, Herre Gud, du Allmektige,
du som er og som var,
fordi du har grepet makten, din store makt,
og er blitt konge.

18 Hedningfolkene ble harme,
men nå er din vredesdag kommet.
Nå er tiden da de døde skal dømmes,
nå skal du lønne dine tjenere profetene,
de hellige og dem som frykter ditt navn,
små og store,
og ødelegge dem som ødelegger jorden.»
19 Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og hans paktkiste kom til syne inne i tempelet. Og det kom lyn og drønn, tordenbrak og jordskjelv og store hagl.

____________________________________________________________________________

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s